RISICOTEST

Welkom bij de risicotest

Een verhoogd cholesterol kan uw risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en nierschade ernstig verhogen. Met deze risicotest bepaalt u in enkele minuten uw kans op hart - en vaatziekten, diabetes type 2 en nierschade.

De test bestaat uit 8 vragen over uzelf, uw familie en uw leefstijl. Eén van de vragen gaat over uw buikomtrek. Houd daarom een meetlint bij de hand.

Deze risicotest is niet voor u bedoeld, als:
  • u jonger bent dan 30 jaar;
  • u zwanger bent;
  • u momenteel onder behandeling staat van een arts voor verhoogd cholesterol. Uw risico is dan tenslotte al bij u bekend.

Deze risicotest is gebaseerd op de NHG-richtlijn PreventieConsult M96. De auteursrechten op deze vragenlijst berusten bij het VUmc.