Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u waarom de registratie van uw (persoons)gegevens noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Nationale Cholesterol Test campagne en leest u dat de Stichting Nationale Cholesterol Test (hierna: ‘de Stichting NCT’) de verantwoordelijkheid draagt voor het verwerken en beveiligen van uw gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u een afspraak maakt voor een cholesterolmeting of een contactverzoek verzendt, worden uw gegevens vastgelegd en beschikbaar gesteld voor de betreffende Service Apotheek. De apotheek heeft uw gegevens nodig om zich te kunnen voorbereiden op de bij u uit te voeren handeling en aan u de gewenste informatie te kunnen verstrekken als u hierom heeft gevraagd. Iedere apotheek behandelt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet inzake geneeskundige behandelingsovereenkomsten en NEN 7510 (een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland).

Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de apotheek waarmee u in contact wilt komen en worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiervoor uitdrukkelijke toestemming verleent.

Indien u op enig moment besluit niet langer in te stemmen met de bewerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van de diensten die aangeboden worden in de apotheek.

Gebruik van persoonsgegevens

Uw gegevens worden gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen, de effectiviteit van de campagne te analyseren en te reageren op uw vragen of opmerkingen die binnenkomen via het contactformulier. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens door de afzonderlijke partners gebruikt worden om u geadresseerd te kunnen benaderen, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming heeft verleend.

Geen enkel testresultaat als gevolg van een uitgevoerde meting in een apotheek is op enigerlei wijze te herleiden naar u als individu.

Delen van persoonsgegevens

In de regel wordt de persoonlijke informatie die u registreert via deze website alleen gedeeld met de betreffende apotheek en, indien zo aangegeven, met de andere betrokken partners, maar niemand buiten deze groep.

De betrokken partners kunnen uw persoonlijke gegevens echter delen als daar via een rechtsbevel aanleiding toe is.

Uw toestemming

De aanvullende toestemming die u zelf verleent om van de betrokken partners extra informatie te ontvangen, heeft invloed op de manier waarop er met uw persoonsgegevens om wordt gegaan. Mogelijkerwijs wordt er als gevolg hiervan contact met u opgenomen of worden er producten en diensten aangeboden die binnen uw interessegebied vallen.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van communicatie van de betrokken partners.

Beveiliging

Deze website neemt de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast kunt u erop vertrouwen dat de betrokken partners, nadat u nadrukkelijk toestemming heeft verleend om uw gegevens te delen, hetzelfde zullen doen.

Kinderen

Deze website is ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen in de doelgroep van 30 - 70 jaar. Het opvolgen van bepaalde adviezen voortvloeiend uit resultaten op deze website is beperkt tot gebruikers boven de 18 jaar.

Cookies

Om het gebruiksgemak van deze website te optimaliseren wordt er gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden of stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Uitgebreide informatie vindt u in de cookieverklaring.

Wijzigingen

De Stichting NCT behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring op deze website.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via het formulier op deze website. Voor een correcte beantwoording van uw vraag moeten de noodzakelijke persoonsgegevens bij ons bekend zijn.